amfori Advocacy

Tegenwoordig worden handelsbedrijven regelmatig geconfronteerd met complexe politieke, sociale en technische uitdagingen die zij niet in hun eentje kunnen oplossen. amfori Advocacy brengt de stem van onze leden samen om zo een grotere impact te hebben én om een omgeving te creëren waarin open en duurzame handel kan bloeien, zodat ze kunnen handelen met een doel.

Met amfori Advocacy monitoren we belangrijke politieke, juridische, sociale en technische ontwikkelingen die op internationaal niveau handel beïnvloeden en daarmee het bedrijfsleven. We stellen onze leden in staat om snel beleid gerelateerde uitdagingen te identificeren en te begrijpen hoe ze actie kunnen ondernemen. We ondersteunen ze via ons uitgebreide wereldwijde Netwerk van kantoren en vertegenwoordigers en met de mogelijkheid om contact te leggen met collega bedrijven.

Door de kracht van onze gezamenlijke stem en onze banden met beleidsmakers, benaderen we actief onze partners en stakeholders om een beleidsomgeving te creëren waarin onze leden sociale, milieu en economische voordelen kunnen realiseren voor iedereen.

 

Meer Informatie