amfori BEPI Platform

BRENG UW KETEN IN KAART EN STIMULEER MILIEU VERBETERINGEN MET HET AMFORI BEPI PLATFORM

Bedrijven moeten vaak in meerdere landen inkopen om hun eindproducten in hun winkels te krijgen; het monitoren van toeleveringsketens en het stimuleren van milieu verbeteringen kan een uitdaging zijn. Het amfori BEPI platform begrijpt dit en helpt het bedrijfsleven om deze uitdaging het hoofd te bieden.

VOORDELEN EN FUNCTIES

Een plek voor alle milieu gerelateerde informatie over de toeleveringsketen, waarin bedrijven gemakkelijk hun eigen producenten kunnen toevoegen en hun wereldwijde toeleveringsketen in kaart kunnen brengen.

Het ondersteunen van communicatie via faciliteiten; leden de mogelijkheid bieden om monitoringactiviteiten aan te vragen in hun toeleveringsketen. De resultaten worden vervolgens beschikbaar gemaakt op het platform waar zowel bedrijven als producenten hun eigen voortgang kunnen volgen. Leden die met dezelfde producent werken kunnen resultaten delen, waarmee duplicering van inspanningen wordt voorkomen en kosten worden bespaard.

Producenten zijn in staat om een actieve rol aan te nemen, waarbij zij hun eigen informatie up-to-date kunnen houden, collega’s kunnen toevoegen om toegang te krijgen tot trainingsmogelijkheden, inzicht verkrijgen in hun voortgang en voorstellen doen tot verbetering.

Een bibliotheek aan bronnen en lesprogramma’s voor verschillende spelers in de toeleveringsketen met ieder hun eigen kennisniveau.

Login now