Nederlandse BSCI deelnemers ontmoeten FTA vertegenwoordigers Bangladesh en China

Op 24 november 2015 ontmoetten FTA Bangladesh vertegenwoordiger Daniel Seidl en FTA regio Groot China vertegenwoordiger Joyce Chau met een aantal Nederlandse BSCI deelnemers. Zij deelden uitgebreide informatie over handel, mensenrechten en milieuontwikkelingen in hun respectievelijke landen. 

Vanuit de regio Groot China, introduceerde Joyce China's 13e vijfjarenplan (2016 - 2020) welke een specifieke focus zal hebben op robotica, innovatie en online winkelen. Ze benadrukte dat de binnenlandse productie toeneemt, terwijl een deel van de goedkope productie naar goedkope landen als Bangladesh en Cambodja worden verplaatst. Wat betreft milieuproblematiek, blijft water een belangrijk onderwerp voor China. De overheid heeft een verplichte verordening ontwikkeld om deVolatile Organic Compounds (VOC) uitstoot in het verf- en printproces in de textiel- en kledingindustrie te monitoren; deze zal in 2016 worden aangekondigd. Wat betreft mensenrechten, overweegt de all-China Federation of Trade Unions (ACFTU) de werknemersvertegenwoordigers financieel te gaan ondersteunen om zo hun positie onafhankelijk te houden van het management. De ACFTU werkt nu aan het promoten van de voordelen van dit programma en aan het professionaliseren van collectieve onderhandeling.  

Verder vertelt ze over FTA's Grievance Mechnism project in China dat gedurende 2015 loopt en fabrieksvertegenwoordigers zullen bij de volgende BSCI Annual Conference in 2016 hun bevindingen met het project delen. Joyce licht verder toe dat het kantoor in China actief is op het gebied van alle FTA initiatieven: international handelsbeleid, BSCI en BEPI. Joyce kan deelnemen aan bijeenkomsten die door leden in China worden georganiseerd om daar te vertellen over de laatste ontwikkelingen vanuit het FTA secretariaat. Tevens wordt er regelmatig een landenprofiel gepubliceerd waarin de huidige economische, politieke en sociale ontwikkelingen in de regio Groot China worden toegelicht. 
 
FTA Bangladesh vertegenwoordiger Daniel Seidl sprak vervolgens over de algemene ontwikkelingen en trends in het land, inclusief de status van het land als een steeds belangrijker wordend inkoopland voor lokale markten als India en China. Bovendien wordt voor Bangladesh de leerindustrie een belangrijke opkomende sector. Daniel vatte de uitkomsten samen van de recente ronde-tafelbijeenkomst "Is capacity building a blessing or a curse?" welke plaatsvond op 13 oktober 2015 in Dhaka. Daar werd geopperd dat volgens de Bengaalse overheid capacity building een vloek is, aangezien merken niet bereid zijn om meer te betalen per unit om zo capacity building en social compliance ontwikkelingen te financieren. ILO vertegenwoordigers hebben beaamd dat er voldoende initiatieven in Bangladesh zijn, maar dat er meer coördinatie nodig is tussen deze initiatieven.
 
De notulen van de bijeenkomst vindt u hier.
 
Contactpersoon: Norma Snell